Artikelen


Hieronder vindt u tips aangaande de actuele wet- en regelgeving.Gelders Plussenbeleid

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
Geschreven door: Eric van den Hengel op 2016-08-19 10:02:53

De provincie Gelderland bezig is met het opnemen van duurzaamheidsregels voor de niet-grondgebonden veehouderij in haar beleid. Dit onder de noemer ‘Gelders Plussenbeleid’. In dit artikel leest u over de mogelijke gevolgen voor uw bedrijf.


Lees meer

Ontwikkelingen PAS

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
Geschreven door: John Verweij op 2015-05-27 14:49:34

Op 1 juli 2015 treedt de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking. Dit programma heeft invloed op de manier waarop vergunningaanvragen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 worden aangevraagd en beoordeeld. 

Wat moet u nu doen?

Om zoveel mogelijk zekerheid te hebben dat er nog ontwikkelingsruimte beschikbaar is, dient u zo snel mogelijk na inwerkingtreding van de PAS een melding danwel een vergunningaanvraag in te dienen. De beschikbare ontwikkelingsruimte wordt immers verdeeld volgens het principe 'Wie het eerst komt, wie het eerst maalt'.  


Lees meer

Wat betekent de PAS?

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
Geschreven door: John Verweij op 2015-02-18 09:35:19

Dit jaar zal de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) in werking treden. Net als nu moet u bij een uitbreiding of wijziging een vergunning aanvragen bij de Provincie. U dient alsnog aan te tonen dat uw ontwikkeling geen negatieve effecten heeft op Natura 2000-gebieden. Belangrijk is om te bepalen of u nu een vergunning aanvraagt of wachten op de PAS.


Lees meer