NB-wet vergunning


Een vergunning Natuurbeschermingswet 1998 aanvragen, waarom ? Alle activiteiten of projecten welke mogelijk gevolgen hebben op de Natura 2000-gebieden zijn sinds 1 oktober 2005 verplicht een vergunning te hebben op grond van de Natuurbeschermingswet 1998, artikel 19d.

Bekijk NB-wet vergunning »

BroeiBreker


Het verbeteren van de werkwijze van in- en uitkuilen van voedermiddelen kan een aanzienlijke besparing opleveren. Onze tool hiervoor is de Broeibreker waarmee wij u inzicht verschaffen over uw werkwijze.

Bekijk BroeiBreker »

Tekenwerk


De bouwkundig tekenaars van Stalbouw.nl werken uw plan in 3D uit. Deze tekeningen dienen als basis voor de vergunningen, de aanbesteding en de uitvoering. Goede tekeningen zorgen voor een soepel lopend bouwproces.

Bekijk Tekenwerk »

Ontwerp


Heeft u plannen voor het ontwikkelen van uw melkveebedrijf? Wij maken voor u een ontwerp en een investeringsraming. Daarmee kunt u naar uw bank om te beoordelen of uw plannen haalbaar zijn. Een logische eerste stap naar realisatie van uw plan!

Bekijk Ontwerp »

Vergunningen


Een goede, passende vergunning biedt u zekerheid over de continuiteit van uw bedrijfsactiviteiten. Ons team Wet & Regelgeving weet de weg en regelt het voor u. Goed en zonder poespas. Benieuwd hoe wij dit doen?

Bekijk Vergunningen »

Bouwbegeleiding


Tijdens de bouw van uw nieuwe stal is het belangrijk dat de betrokken partijen het gezamenlijk doel nastreven: de spoedige en plezierige realisatie van uw stal volgens de vooraf gemaakte afspraken. Stalbouw.NL begeleidt u in dit traject.

Bekijk Bouwbegeleiding »

Presentaties


Stalbouw.NL verzorgt regelmatig presentaties, lezingen en excursies voor klanten, studieclubs, scholen, accountmanagers etc.

Bekijk Presentaties »