Artikelen
Gelders Plussenbeleid

 • Deel op Twitter
 • Deel op Facebook
Geschreven door: Eric van den Hengel op 2016-08-19 10:02:53

De provincie Gelderland bezig is met het opnemen van duurzaamheidsregels voor de niet-grondgebonden veehouderij in haar beleid. Dit onder de noemer ‘Gelders Plussenbeleid’. In dit artikel leest u over de mogelijke gevolgen voor uw bedrijf.


Lees meer

Milkstory II

 • Deel op Twitter
 • Deel op Facebook
Geschreven door: Eric van den Hengel op 2016-03-15 09:54:19

Artikel 2 van het drieluik in "The Milkstory": hoe ziet de melkveestal van 2020 eruit??


Lees meer

Melkveehouders gezocht voor proefstal

 • Deel op Twitter
 • Deel op Facebook
Geschreven door: Eric van den Hengel op 2015-09-08 08:59:22

Stalbouw.NL zoekt melkveehouders voor de bouw van een proefstal voor de reductie van ammoniak waar jaarrond een constante temperatuur heerst. In de winter wordt de binnenkomende lucht verwarmd tot minimaal +8° Celsius en in de zomer wordt de binnenkomende lucht gekoeld tot 18° Celsius. Met deze stal moet het mogelijk zijn de fosfaatefficiëntie te vergroten en de melkproductie met ten minste 10 procent te verhogen. 


Lees meer

Ontwikkelingen PAS

 • Deel op Twitter
 • Deel op Facebook
Geschreven door: John Verweij op 2015-05-27 14:49:34

Op 1 juli 2015 treedt de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking. Dit programma heeft invloed op de manier waarop vergunningaanvragen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 worden aangevraagd en beoordeeld. 

Wat moet u nu doen?

Om zoveel mogelijk zekerheid te hebben dat er nog ontwikkelingsruimte beschikbaar is, dient u zo snel mogelijk na inwerkingtreding van de PAS een melding danwel een vergunningaanvraag in te dienen. De beschikbare ontwikkelingsruimte wordt immers verdeeld volgens het principe 'Wie het eerst komt, wie het eerst maalt'.  


Lees meer

Wat kost mijn koeienstal

 • Deel op Twitter
 • Deel op Facebook
Geschreven door: Eric van den Hengel op 2015-05-13 17:58:14

Wat kost een nieuwe stal?

Wat kost een nieuwe stal? Die vraag krijg ik vaak. Wil je weten wat jouw ideale stal kost: maak nu een berekening op onze bouwkostencalculator

Doe nu de test  »


Lees meer

Tweede locatie bij stoppende boer

 • Deel op Twitter
 • Deel op Facebook
Geschreven door: Eric van den Hengel op 2015-04-02 08:21:15

Kijkend naar de versnelde schaalvergroting in de melkveehouderij, de gemiddelde leeftijd van melkveehouders én het aantal beschikbare bedrijfsopvolgers, kun je beredeneren dat de helft van de agrarische gebouwen de komende tien jaar leeg komt te staan. Wat zal er met deze locaties gebeuren?


Lees meer

Groei vs. Mankracht

 • Deel op Twitter
 • Deel op Facebook
Geschreven door: Eric van den Hengel op 2015-03-26 14:01:48

Het was begin van de week even in het nieuws: ‘de helft van de Friese boeren heeft een opvolger’, schreef de Leeuwarder Courant. Zo snel als het nieuws komt, zo snel gaat het vaak ook weer weg. Maar juist dit onderwerp houdt mij al veel langer bezig: want hoe gaat het toekomstig melkveebedrijf gerund worden?


Lees meer

Wat betekent de PAS?

 • Deel op Twitter
 • Deel op Facebook
Geschreven door: John Verweij op 2015-02-18 09:35:19

Dit jaar zal de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) in werking treden. Net als nu moet u bij een uitbreiding of wijziging een vergunning aanvragen bij de Provincie. U dient alsnog aan te tonen dat uw ontwikkeling geen negatieve effecten heeft op Natura 2000-gebieden. Belangrijk is om te bepalen of u nu een vergunning aanvraagt of wachten op de PAS.


Lees meer

Melkveebedrijf in 2015

 • Deel op Twitter
 • Deel op Facebook
Geschreven door: Eric van den Hengel op 2015-02-18 09:32:22

De komende jaren gaat er een hoop veranderen in de boerenbedrijven, denk aan: schaalvergroting, meer weidegang, meer melk en een professionalisering van de melkveehouderij. Zorg dat u bent voorbereid!


Lees meer

Alpe D'HuZes

 • Deel op Twitter
 • Deel op Facebook
Geschreven door: Eric van den Hengel op 2015-02-01 12:25:08

Stalbouw.NL steunt de Alpe D'HuZes!

Neemt u ook deel aan de ongelooflijk zware beproeving op de Alpe D'Huzes?! Stalbouw.NL wilt u graag steunen!


Lees meer