Heraklesvloer


De Heraklesvloer is een emissie-arme vloer voor het houden van melkvee. 
De ammoniakemissie is gemeten in een viertal proefstallen. De defintieve emissiewaarde zal binnenkort worden gepubiceerd.

 

Voordelen

De vloer is ontwikkeld vanuit het perspectief van de koe: goed beloopbaar en toepasbaar in combinatie met alle beddingsystemen, zowel zand, gescheiden fractie als matrassen. Door een lichte helling en een gierafvoergoot wordt de ammoniakemissie gereduceerd en ontstaat een goed beheersbaar stalklimaat.

Content


Content